Mình vừa tốt nghiệp Kinh Tế nhưng không phải chuyên ngành kế toán, giờ muốn đi h…

Mình vừa tốt nghiệp Kinh Tế nhưng không phải chuyên ngành kế toán, giờ muốn đi học 1 lớp kế toán được làm trên hồ sơ hóa đơn thực tế thì học ở anh chị nào vậy ạ. Cảm ơn nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Mình vừa tốt nghiệp Kinh Tế nhưng không phải chuyên ngành kế toán, giờ muốn đi h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *