Các anh chị cho e hỏi cty e tham gia BHXH lần đầu là t7/2017 hôm nay sếp lại bảo…

Các anh chị cho e hỏi cty e tham gia BHXH lần đầu là t7/2017 hôm nay sếp lại bảo báo tăng và đóng BHXH cho 1 người từ t4/2017 . Trường hợp này thì xử lý sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 3, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi cty e tham gia BHXH lần đầu là t7/2017 hôm nay sếp lại bảo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *