Các anh chị cho em hỏi , em làm thủ tục đồng bộ mã hoá trên phần mềm, bảo hiểm g…

Các anh chị cho em hỏi , em làm thủ tục đồng bộ mã hoá trên phần mềm, bảo hiểm gửi cho e kết quả này. Vậy bây giờ e cần mang theo gì lên BH để lấy kết quả ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

16 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi , em làm thủ tục đồng bộ mã hoá trên phần mềm, bảo hiểm g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *