Em xin phép chia sẻ danh sách các phòng khám, chữa bệnh vượt tải tại Hà Nội Th…

Em xin phép chia sẻ danh sách các phòng khám, chữa bệnh vượt tải tại Hà Nội

Theo công văn số 3366/BHXH-CST về việc thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu ngày 01/12/2017
Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 3261/HD-YT-BHXH ngày 22/11/2017 của Sở Y tế Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Qua tổng hợp số thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đến nay một số cơ sở khám, chữa bệnh đã vượt quá số lượng thẻ BHYT tối đa được đăng ký theo quy định hướng dẫn liên ngành số 3261/HD-YT-BHXH
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em xin phép chia sẻ danh sách các phòng khám, chữa bệnh vượt tải tại Hà Nội Th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *