Chào các anh chị, Cuối năm ở các đơn vị anh chị làm có được điện thoại ” nhờ” ứn…

Chào các anh chị,
Cuối năm ở các đơn vị anh chị làm có được điện thoại ” nhờ” ứng trước tiền thuế hok ạ? anh chị xử lý như thế nào và mình hạch toán như thế nào ạ?
Cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các anh chị, Cuối năm ở các đơn vị anh chị làm có được điện thoại ” nhờ” ứn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *