Cả nhà cho mình hỏi hoá đon viết nhu thế này có đc k, họ bảo là viết theo thông …

Cả nhà cho mình hỏi hoá đon viết nhu thế này có đc k, họ bảo là viết theo thông tư 39 ạ. Mong mọi ng chỉ giáo???


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi hoá đon viết nhu thế này có đc k, họ bảo là viết theo thông …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *