ĐÓNG 2 DẤU TRÊN HOÁ ĐƠN ( DẤU TREO + DẤU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ) ———– Chào c…

ĐÓNG 2 DẤU TRÊN HOÁ ĐƠN ( DẤU TREO + DẤU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ )
———–
Chào cả nhà.
Trên 1 hoá đơn kế toán bán hàng ký đóng dầu treo, nhưng do sơ xuất bạn ấy là đưa cho Thủ trưởng đơn vị ký và đóng thêm 1 dấu ở vị trí thủ trưởng đơn vị. Vậy các bác có CÔNG VĂN nào mà CQT chấp nhận cho trường hợp này cho em xin! để làm căn cứ thuyết phục khách hàng mà không phải huỷ hoá đơn
Cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

One thought on “ĐÓNG 2 DẤU TRÊN HOÁ ĐƠN ( DẤU TREO + DẤU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ) ———– Chào c…”

  • Theo em được biết việc đóng 2 dấu vào hóa đơn bán hàng thì hóa đơn sẽ không đúng quy định về lập hoá đơn và không được khấu trừ thuế GTGT. Chỉ có công văn hướng dẫn là không chấp nhận chứ không có công văn nào chấp nhận cả 😀 Lại nói về thực tế thì bên em hóa đơn chỉ có 2 vị trí Người bán hàng và Người mua hàng nên không nhầm được,kaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *