Cả nhà cho em hỏi trường hợp chưa nộp tờ khai thuế GTGT quý 2+3/2017 thì bị phạt…

Cả nhà cho em hỏi trường hợp chưa nộp tờ khai thuế GTGT quý 2+3/2017 thì bị phạt từ 2.000.000 đến 5.000.000 đúng ko ạ? Em tính ra quý 2 là gần 150 ngày, quý 3 là gần 60 ngày. Có phải mức phạt theo thông tư 166/2013 ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *