Anh/chị cho em hỏi. Em làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 do gửi nhầm địa chỉ công ty…

Anh/chị cho em hỏi.
Em làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 do gửi nhầm địa chỉ công ty nhưng đã có người nhận. Đến nay phát hiện ra đã hơn 10 ngày, nhưng không thể liên hệ được với bên nhận.
Hóa đơn khoảng 17 triệu, thì em bị đóng phạt khoảng bao nhiêu?
Và việc đóng phạt này công ty sẽ chịu hay người lao động chịu?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh/chị cho em hỏi. Em làm mất hóa đơn đầu ra liên 2 do gửi nhầm địa chỉ công ty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *