QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN LAVA CỦA CÔNG TY VIETTAK Danh sách quay t…


QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN LAVA CỦA CÔNG TY VIETTAK

Danh sách quay thưởng hợp lệ:
1 Nguyễn Văn Tuyển
2 Phạm Thị Trúc Trâm
3 Duy
4 KT Quang Nhật
5 Nguyễn Viết Kiên
6 Bao Thu
7 Vo Thi Sang
8 Nguyễn Thị Tuyên
9 NGÔ THỊ HẰNG
10 Lê Thị Ngọc
11 Vân Anh
12 Lương Cẩm Minh
13 Nguyen Van Anh
14 Vũ Thị Minh Hà
15 Cao Thị Thắm
16 Dương Thơ
17 Nguyễn Thị Hường
18 Nguyễn Thị Thùy Trang
19 Loan Kim

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

24 thoughts on “QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN LAVA CỦA CÔNG TY VIETTAK Danh sách quay t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *