A/chị cho e hỏi với ạ. Cty e thành lập năm 2016 nhưng năm 2018 mới nộp bảo hiểm …

A/chị cho e hỏi với ạ. Cty e thành lập năm 2016 nhưng năm 2018 mới nộp bảo hiểm (nộp cho 2 người) vậy bây giờ e cần chuẩn bị những giấy tờ gì ạ. và phải nộp ở đâu.(cty e ở quận Ba Đình). E cảm ơn mn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 24, 2017

account_box admin

3 thoughts on “A/chị cho e hỏi với ạ. Cty e thành lập năm 2016 nhưng năm 2018 mới nộp bảo hiểm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *