Hạch toán CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG cho người dân để thực hiện dự án đầ…

Hạch toán CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG cho người dân để thực hiện dự án đầu tư nhà máy chế biến hóa chất
—————–
Cty em thành lập đã thành lập từ năm 2006 có nhà máy chế biến hóa chất..
Hiện này Cty đầu tư mở rộng, thuê thêm đất của nhà nước ( thời hạn 50 năm) để đầu tư xây dựng thêm 1 nhà máy chế biến hóa chất nữa. Có phát sinh chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trong xã.
Theo quyết định chủ trương đầu từ ngày 8/10/2017 thì
1- Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chủ trương được duyệt.
2- Tiến độ thực hiện dự án:
– Từ tháng 1- thứ 3: là hoàn thiện thủ tục pháp lý, đền bù giải phóng và san lấp mặt bằng
– Từ tháng 4 đến tháng 20: xây dựng các hạng mục công trình
– Từ tháng 21 đến tháng 23: lắp đặt máy móc thiết bị và đưa 1 phần dự án vào hoạt động.
– Tháng 24: hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động SXKD
Các bác cho em hỏi, CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG hạch toán như thế nào?
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Hạch toán CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG cho người dân để thực hiện dự án đầ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *