Có cao nhân nào có thể giải thích giùm em: 1. Luật thuế GTGT thì quy định chuyển…

Có cao nhân nào có thể giải thích giùm em:
1. Luật thuế GTGT thì quy định chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.
2. Thông tư 219 khi hướng dẫn xác định giá đất được trừ khi tính thuế VAT là giá tại thời điểm nhận chuyển nhượng (giá gốc) chứ không phải giá chuyển nhượng.
Tks các cao nhân

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Có cao nhân nào có thể giải thích giùm em: 1. Luật thuế GTGT thì quy định chuyển…”

  • Việt Nam ông chính phủ ổng nắm hết cả bầu trời, ổng tự soạn -> trình lên 500 ông thánh chuyên chém gió do chính quyền chọn sẵn bấm nút duyệt -> Chuyển ngược lại ông chính phủ thêm mắm thêm muối vào thành các văn bản dưới luật rồi áp vào 100tr người dân làm theo. Quy luật tuần hoàn ngày này qua ngày nọ cuối cùng ổng tự quyết luôn cho xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *