Có ai làm chế độ thai sản cho chồng tham gia bảo hiểm khi vợ sinh chưa?…

Có ai làm chế độ thai sản cho chồng tham gia bảo hiểm khi vợ sinh chưa? Cho em xin cái thủ tục với gọi mãi cán bộ ko nghe

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

19 thoughts on “Có ai làm chế độ thai sản cho chồng tham gia bảo hiểm khi vợ sinh chưa?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *