Cả nhà cho em hỏi, em đặt vé máy bay cho đoàn chuyên gia đi tỉnh để khảo sát hiệ…

Cả nhà cho em hỏi, em đặt vé máy bay cho đoàn chuyên gia đi tỉnh để khảo sát hiện trường . Chuyên gia không phải nhân viên công ty (khi nào khảo sát khu vực đó ok thì mới ký hợp đồng, không thì thôi, họ ko được trả tiền công khảo sát, chỉ có tiền máy bay cty em trả thôi) thì chi phí này có được đưa vào hợp lệ không. Nếu được thì cần có những giấy tờ gì?
Cám ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 19, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi, em đặt vé máy bay cho đoàn chuyên gia đi tỉnh để khảo sát hiệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *