Nhờ tư vấn gấp: Các anh chị tư vấn giúp e trường hợp này với: Bên e bán máy ảnh …

Nhờ tư vấn gấp:
Các anh chị tư vấn giúp e trường hợp này với: Bên e bán máy ảnh cho khách nước ngoài, có xuất hóa đơn VAT đầy đủ, hàng hóa nguồn gốc rõ rãng nhưng khi ra sân bay khách ko được hoàn thuế và bảo bên e lừa đảo?
– Em đọc trên mạng thì thấy nếu muốn được hoàn thuế thì phải có cả tờ khai hoàn thuế. Nhưng tờ khai này thì phải xin ở đâu và thủ tục như thế nào.
Anh/chị nào có kinh nghiệm hỗ trợ giúp e
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *