Cả nhà có ai hỗ trợ giúp m với. M nộp thông báo phát hành hoá đơn lần đầu, khi n…

Cả nhà có ai hỗ trợ giúp m với. M nộp thông báo phát hành hoá đơn lần đầu, khi nộp thông báo phát hành thì vẫn nộp đc bình thường, sau khi nộp xong m nộp kèm phụ lục hoá đơn mẫu đính kèm thì màn hình cứ hiện lên ntn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà có ai hỗ trợ giúp m với. M nộp thông báo phát hành hoá đơn lần đầu, khi n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *