Phần mềm kế toán Việt Đà phiên bản MIỄN PHÍ VietDa Basic – Rất dễ sử dụng – Cập…

Phần mềm kế toán Việt Đà phiên bản MIỄN PHÍ VietDa Basic

– Rất dễ sử dụng
– Cập nhật TT 133
– Phù hợp mọi loại hình doanh nghiệp
– Tối đa 700 chứng từ/năm
– Không giới hạn số lượng đơn vị sử dụng (multi data)

Link đăng ký phiên bản miễn phí tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUDnoxMITRjfyyi47DuaIEj08HwbBMUVn-AneBRWw0K_A04A/viewform?c=0&w=1

#quyenquangcaothang11

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *