Cả nhà giúp e cái. Công ty e vừa mới thành lập có các khoản chi phí thành lập cô…

Cả nhà giúp e cái. Công ty e vừa mới thành lập có các khoản chi phí thành lập công ty để đi vào hoạt động nhưng không có HĐ ví dụ như hợp đồng thuê Show room, thuê văn phòng. Vậy làm cách nào để đưa khoản chi phí này vào cho hợp lý. Nếu được đưa vào thì hạch toán như thế nào thì hợp lý ạ. Thanks!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 4, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp e cái. Công ty e vừa mới thành lập có các khoản chi phí thành lập cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *