Em chào các anh/chị. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê nhà chung cư làm văn phòng …

Em chào các anh/chị. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê nhà chung cư làm văn phòng thì có cách nào để tính chi phí thuê nhà chung cư làm văn phòng vào chi phí hợp lý không ạ? Em cám ơn các anh/chị ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào các anh/chị. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê nhà chung cư làm văn phòng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *