VƯỚNG MẮC VỀ GỘP SỔ Cả nhà giúp em trường hợp này với ạ. ” Sếp em có 2 sổ bảo hi…

VƯỚNG MẮC VỀ GỘP SỔ
Cả nhà giúp em trường hợp này với ạ. ” Sếp em có 2 sổ bảo hiểm, giờ muốn gộp sổ nhưng trong quá trình đóng từ 5/2011-3/2012 tại công ty cũ thuộc BHXH Thường Tín – HN – công ty này không chốt cho vì công ty nợ tiền bảo hiểm. Hỏi BHXH thường tín thì họ chỉ có thể chốt đến thời điểm cty đó đóng đủ BH là T11/2011 thôi. và đích thân người lao động phải đi làm thủ tục. Giờ muốn gộp sổ tại BHXH Thanh Trì thì họ không đồng ý gộp, yêu cầu mình phải chốt hết tất cả các giai đoạn đóng, mình có đề nghị làm đơn từ bỏ giai đoạn đó họ cũng không chấp nhận đơn. Phương án BHXH Thanh Trì đưa ra là sếp em phải bỏ tiền túi ra đóng nốt số tiền từ t12/2011-t3/2012 để được chốt sổ ở BHXH Thường tín. Mà em nghe sếp em kể là còn 1 công ty nào nữa trước đóng xong cũng bị họ không chốt cho. nhỡ đâu họ lại moi thêm cty đó ra nữa thì biết đến khi nào mới giải quyết xong :(.” Các anh chị tư vấn cho em với ạ. Có thể làm đơn cam kết từ bỏ giai đoạn chưa được chốt sổ được không? và nếu không làm được thì cứ để 2 sổ dở dang như vậy có bị làm sao không ah?
Thanks all!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

11 thoughts on “VƯỚNG MẮC VỀ GỘP SỔ Cả nhà giúp em trường hợp này với ạ. ” Sếp em có 2 sổ bảo hi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *