mọi người giúp mình với. công ty mới hđ được nửa năm tài sản toàn cho vào phân b…

mọi người giúp mình với. công ty mới hđ được nửa năm tài sản toàn cho vào phân bổ 242, sang năm nay hoạt động 2 tháng đầu năm, giờ làm thủ tục giải thể. vậy có cách nào để xử lí gtri còn lại của tk 242 k ah. sếp nói k thanh lý đc vì bên mình làm theo pp trực tiếp, thuế phải nộp sẽ cao.(Tài sản thực tế là luân chuyển cho cty góp vốn).Có hủy được k mọi người. Help me!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “mọi người giúp mình với. công ty mới hđ được nửa năm tài sản toàn cho vào phân b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *