Anh chị cho em hỏi, công ty em có lô hàng mẫu xuất qua nước ngoài phi mậu dịch k…

Anh chị cho em hỏi, công ty em có lô hàng mẫu xuất qua nước ngoài phi mậu dịch không có thu tiền, vậy cách hạch toán như thế nào ạ? mình có ghi nhận doanh thu không ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *