E chào các a chị kế toán , chả là e muốn thay đổi cái logo của công ty.các cao n…

E chào các a chị kế toán , chả là e muốn thay đổi cái logo của công ty.các cao nhân cho e hỏi nế thay đổi lô go công ty thì phải làm lại thủ tục gì ạ. E cám ơn các a chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E chào các a chị kế toán , chả là e muốn thay đổi cái logo của công ty.các cao n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *