Dear anh chị em trong diễn đàn
Cty mình có mua bất động sản dùng để kinh doanh, một số thuế phát sinh như: Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ…, những khoản thuế này thì hạch toán ntn cho phù hợp?
Và khi báo tăng tài sản có phải làm các thủ tục gì với cơ quan thuế không?
Cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet