Em chào cả nhà. Mn cho em hỏi chút với ạ. Em đang làm kê khai bổ sung trực tuyế…

Em chào cả nhà. Mn cho em hỏi chút với ạ.
Em đang làm kê khai bổ sung trực tuyến TK QT TNCN. Em đã sửa ở phụ lục rồi nhưng số liệu trên tờ khai không nhảy mà em xóa đi để sửa lại cũng không được. Mn biết lỗi gì chỉ cho em với ạ. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

One thought on “Em chào cả nhà. Mn cho em hỏi chút với ạ. Em đang làm kê khai bổ sung trực tuyế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *