Các bác ở các quận khác trong hà nội có nhận được mail thông báo thu nộp quỹ phò…

Các bác ở các quận khác trong hà nội có nhận được mail thông báo thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2017 của UBND Quận không ạ? Em mới nhận được mail này xong. không biết thế nào. đọc thì thấy đây là khoản bắt buộc phải đóng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác ở các quận khác trong hà nội có nhận được mail thông báo thu nộp quỹ phò…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *