Cả nhà cho e hỏi. E đăng ký mã số thuế tncn cho nv nhưng có 1 trường hợp bị trùn…

Cả nhà cho e hỏi. E đăng ký mã số thuế tncn cho nv nhưng có 1 trường hợp bị trùng như trong hình. Jo e phải làm j, thủ tục như thế nào?. E cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi. E đăng ký mã số thuế tncn cho nv nhưng có 1 trường hợp bị trùn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *