Em có vấn đề chưa giải quyết được mong các anh chị giúp đỡ. 1.Hiện tại em đang l…

Em có vấn đề chưa giải quyết được mong các anh chị giúp đỡ.
1.Hiện tại em đang làm kế tóan cho công ty A và công ty B. Ở công ty A thì em ký hợp đồng dài hạn có đóng bảo hiểm, công ty B thì em phải ký loại hợp đồng nào để không phải đóng đóng thuế TNCN.
2. Nhân viên của công ty A ký hợp đồng dài hạn nhưng lại làm giám đốc cty TNHH thì có cách nào không đóng thuế TNCN không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 16, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Em có vấn đề chưa giải quyết được mong các anh chị giúp đỡ. 1.Hiện tại em đang l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *