Thuế nhà thầu mua hàng qua kho ngoại quan và Hồ sơ xin miễn giảm thuế theo Hiệp …

Thuế nhà thầu mua hàng qua kho ngoại quan và Hồ sơ xin miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa VN và Singapore.

Chào cả nhà. Hiện tại Công ty Em đang có tình huống sau, mong Anh Chị và các bạn giúp đỡ:

Công ty Em (Doanh nghiệp FDI) mua hàng của Cty A ở Singapore – đối tượng cư trú của Singapore, địa điểm giao hàng là kho ngoại quan ở VN.

Theo Em hiểu, chiếu theo Khoản 2, Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06.08.2014 thì cty A thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu. Cty Em sẽ đứng ra nộp thay. Tuy nhiên, VN và Singapore có kí kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, nên Em có thể làm hồ sơ xin miễn thuế.

Anh Chị và các bạn cho Em hỏi cách hiểu của em đúng hay sai? Nếu đúng, ai đã từng làm hồ sơ xin miễn thuế theo hiệp định, hướng dẫn giúp em các bước và thủ tục hồ sơ. Em xin cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 14, 2017

account_box admin

One thought on “Thuế nhà thầu mua hàng qua kho ngoại quan và Hồ sơ xin miễn giảm thuế theo Hiệp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *