BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP SƯU TẦM VỀ HÓA ĐƠN (Rất cần thiết và hữu ích ) 1) Nguyên t…

BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP SƯU TẦM VỀ HÓA ĐƠN
(Rất cần thiết và hữu ích )
1) Nguyên tắc lập hóa đơn
2) Cách viết hóa đơn GTGT
3) Cách viết hóa đơn ngoại tệ
4) Thời điểm xuất hóa đơn
5) Cách xử lý hóa đơn viết sai ( Có Slide )
6) Cách kê khai điều chỉnh thuế GTGT
7) Quy định về hóa đơn xuất khẩu
…………….
10) TỔNG QUAN VỀ HÓA ĐƠN
11) Hồ sơ hủy hóa đơn
12) Các biểu mẫu(Biên Bản Thu hồi + Biên Bản điều chỉnh hóa đơn )
13) So sánh điểm khác biệt TT 10 VÀ TT 176
14) Viết hóa đơn bằng excel
#LINHMANHDOAN

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 10, 2017

account_box admin

6 thoughts on “BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP SƯU TẦM VỀ HÓA ĐƠN (Rất cần thiết và hữu ích ) 1) Nguyên t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *