Mọi người cho e hỏi chút ạ! Trong tháng cty e có đơn mua hàng như trên. Có phần …

Mọi người cho e hỏi chút ạ! Trong tháng cty e có đơn mua hàng như trên. Có phần thù lao giảm giá là 2.605.540. Giờ e ko biết hạch toán khoản đó như thế nào cho hợp lý. Mong mọi ngưòi chỉ giáo. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho e hỏi chút ạ! Trong tháng cty e có đơn mua hàng như trên. Có phần …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *