Gấp.. mn ai biết chỉ em với. Có bác nào đã dùng IVAN BHXH bên VNPT chưa ạ? Em …

Gấp.. mn ai biết chỉ em với.

Có bác nào đã dùng IVAN BHXH bên VNPT chưa ạ? Em định đăng ký nhưng không biết dùng có ổn không 😀

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Gấp.. mn ai biết chỉ em với. Có bác nào đã dùng IVAN BHXH bên VNPT chưa ạ? Em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *