mn cho mình hỏi: cty mình sx đơn hàng A, có thuê đvị khác gia công 1 chi tiết củ…

mn cho mình hỏi: cty mình sx đơn hàng A, có thuê đvị khác gia công 1 chi tiết của sp thì chi phí này mình ht tài khoản nào vậy ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “mn cho mình hỏi: cty mình sx đơn hàng A, có thuê đvị khác gia công 1 chi tiết củ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *