Anh chị cho em hỏi về giảm giá hàng bán ạ. Tháng 9 bên em bán 10 chiếc hàng A đơ…

Anh chị cho em hỏi về giảm giá hàng bán ạ.
Tháng 9 bên em bán 10 chiếc hàng A đơn giá 10 đồng.
Bây giờ khách hàng báo tồn 5 chiếc. sếp bên em muốn giảm cho họ 50% số tiền của 5 chiếc đó.
Vậy về hoá đơn thì em xử lý như thế nào ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 2, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi về giảm giá hàng bán ạ. Tháng 9 bên em bán 10 chiếc hàng A đơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *