Help me! Em vào nộp tờ khai hiện lỗi “Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện …

Help me!
Em vào nộp tờ khai hiện lỗi “Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút….”
Em thử hết cách trên google rồi mà chưa được.
Ai biết chỉ giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Help me! Em vào nộp tờ khai hiện lỗi “Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *