Cty mình tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Theo đó có mua quà về tặng khách mời và t…

Cty mình tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Theo đó có mua quà về tặng khách mời và tặng cbcnv. Vậy cty mình có phải xuất hoá đơn hay ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 30, 2017

account_box admin

One thought on “Cty mình tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Theo đó có mua quà về tặng khách mời và t…”

  • công ty bạn có bán những mặt hàng mà bạn mua về tặng không? nếu cty bạn có bán những mặt hàng đó thì bạn phải viết hóa đơn. còn nếu không thì bạn chỉ việc cho vào cp. Bạn xem kỹ thông tư 219 có nói về quà cho biếu tặng đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *