Các anh chị cho e hỏi e chỉ nhận đc email thông báo chấp thuận hồ sơ kê khai thu…

Các anh chị cho e hỏi e chỉ nhận đc email thông báo chấp thuận hồ sơ kê khai thuế GTGT, còn báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì chỉ có email tiếp nhận chứ không có email chấp thuận hồ sơ hay k, trường hợp này là e đã hoàn thành xong chưa ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 29, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi e chỉ nhận đc email thông báo chấp thuận hồ sơ kê khai thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *