Anh chị giúp em với ạ, em có đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng, hồ …

Anh chị giúp em với ạ, em có đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng, hồ sơ đã hợp lệ và em có đi nộp bản cứng rồi, nay đi lấy kết quả trả về thiếu biên bản, em có về kiểm tra lại thì do sơ xuất lúc scan bị gộp biên bản vào thông báo, mà giờ biên bản họp không còn, vậy giờ em phải làm thế nào để rút hồ sơ, làm hồ sơ mới ạ
anh chị ai biết chỉ em với ạ,
em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *