HELP] em bị lỗi trang nhận tờ khai cứ thông báo đang tải thư viện, E biết là lỗi…

HELP]
em bị lỗi trang nhận tờ khai cứ thông báo đang tải thư viện, E biết là lỗi Java, nhưng gỡ đi cài lại Java 7 vẫn ko đc, có anh/chị nào biết làm ntn trong TH này ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 24, 2017

account_box admin

3 thoughts on “HELP] em bị lỗi trang nhận tờ khai cứ thông báo đang tải thư viện, E biết là lỗi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *