Các tiền bối cho e hỏi là bên có 1 hóa đơn đầu vào khi nhập vào phần mềm tách ra…

Các tiền bối cho e hỏi là bên có 1 hóa đơn đầu vào khi nhập vào phần mềm tách ra là 2 phần (1 phần nhập vào chi phí, 1 phần nhập vào NVL) . Đến khi báo cáo thuế e nhập vào tờ khai bị sót phần thành tiền bên phần chi phí (VAT thù nhập đúng với hóa đơn chỉ sai thành tiền thôi ạ ). Cụ thể là thành tiền 100 triệu e kê có 95 triệu thôi còn sót 5 triệu ạ. Giờ e xử lý thế nào ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *