Hướng dẫn rà soát mã số BHXH cho NLĐ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH – Cách rà soát mã số BHXH trên phần mềm EFY-eBHXH – VnDoc.com

Hướng dẫn rà soát lại mã số BHXH cho người lao động theo quyết định 595
Các kế toán tham khảo ngay nhé

Hướng dẫn rà soát mã số BHXH cho NLĐ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH – Cách rà soát mã số BHXH trên phần mềm EFY-eBHXH – VnDoc.com

Tải Hướng dẫn rà soát mã số BHXH cho NLĐ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, Rà soát mã số BHXH cho người lao động nhằm mục đích hướng dẫn cho các đơn vị báo cấp thẻ bổ sung cho NLĐ năm 2017. VnDoc.com mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn rà soát mã số BHXH cho NLĐ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH sau đây.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Hướng dẫn rà soát mã số BHXH cho NLĐ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH – Cách rà soát mã số BHXH trên phần mềm EFY-eBHXH – VnDoc.com”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *