Anh chị ơi giúp e định khoản nghiệp vụ 3,4,9,10 với ạ. E ngồi làm cả buổi mà khô…

Anh chị ơi giúp e định khoản nghiệp vụ 3,4,9,10 với ạ. E ngồi làm cả buổi mà không biết làm ạ. Anh chị chỉ e với


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi giúp e định khoản nghiệp vụ 3,4,9,10 với ạ. E ngồi làm cả buổi mà khô…”

 • 3, N222: 190000
  C155:150000
  C711:40000
  4, N131-Y: 202400
  C511: 184000 (200*300+400*310)
  C3331: 18400
  9,- N5213: 8000 (20*400)
  N3331: 800
  C131: 8800
  – N111/C131: 191120
  10, N5213: 6000
  N3331: 600
  C131-Y: 6600
  N152 / C632 (20*320)
  BẠN XEM THỬ XEM ỔN K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *