Anh chị cho em hỏi hoá đơn này có châm chước được không ạ ?…

Anh chị cho em hỏi hoá đơn này có châm chước được không ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Anh chị cho em hỏi hoá đơn này có châm chước được không ạ ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *