Các anh chị cho e hỏi: Công ty e nhập mua hàng hóa ngày 25, e xuất bán viết hóa …

Các anh chị cho e hỏi: Công ty e nhập mua hàng hóa ngày 25, e xuất bán viết hóa đơn ngày 26 nhưng nhà cung cấp lại xuất hóa đơn ngày 30, dẫn đến việc âm kho. nếu lúc thanh tra e đưa lý do như vậy có được chấp nhận ko? để dc chấp nhận e cần hồ sơ gì ạ? (ngoài phiếu nhập kho ngày 25)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi: Công ty e nhập mua hàng hóa ngày 25, e xuất bán viết hóa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *