Cho e hỏi là có ai đã từng mua TSCD theo hình thức tập trung chưa ạ? Cách làm nt…

Cho e hỏi là có ai đã từng mua TSCD theo hình thức tập trung chưa ạ? Cách làm ntn ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho e hỏi là có ai đã từng mua TSCD theo hình thức tập trung chưa ạ? Cách làm nt…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *