Chào mọi người ! Hóa đơn này thì định khoản thế nào vậy ? – Công ty này chuyên …

Chào mọi người !
Hóa đơn này thì định khoản thế nào vậy ?
– Công ty này chuyên về lắp đặt nên hàng mua vào đều đưa vào TK 152. Còn phần nhân công có trog hóa đơn đó thì làm sao ạ.
Mọi người giúp em với !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

One thought on “Chào mọi người ! Hóa đơn này thì định khoản thế nào vậy ? – Công ty này chuyên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *