Cho mình hỏi câu hỏi ạ ? Cty cũ mình đóng bhxh được 8nam 4 tháng. Đã chốt sổ và …

Cho mình hỏi câu hỏi ạ ? Cty cũ mình đóng bhxh được 8nam 4 tháng. Đã chốt sổ và lãnh thất nghiệp 8 tháng (đã lãnh được 4 tháng) . Đang xin vào cty mới. Vậy thì sổ BHXH thì bắt buộc phải đưa cty mới đóng nối tiếp theo hay sao ạ.
Ý mình thì muốn chốt sổ cũ để trọn năm thì lấy tiền của BHXH . có hỏi vài người thì họ nói : không cho chốt sổ cũ mà bắt buộc nộp cty mới để đóng tiếp tục…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 8, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cho mình hỏi câu hỏi ạ ? Cty cũ mình đóng bhxh được 8nam 4 tháng. Đã chốt sổ và …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *