Mọi người cho e hỏi chút.cty e là Cty 100% vốn đầu tư nước ngoài, e muốn hỏi là …

Mọi người cho e hỏi chút.cty e là Cty 100% vốn đầu tư nước ngoài, e muốn hỏi là mức Tiền lương tính tăng ca là chỉ dựa trên lương lương cơ bản hay Phải tính thêm phụ cấp nữa ạ. Thanks cả nhà ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 6, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho e hỏi chút.cty e là Cty 100% vốn đầu tư nước ngoài, e muốn hỏi là …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *