Mọi người cho mình hỏi với , bên mình vừa nhận thông báo của bên thuế chuẩn bị x…

Mọi người cho mình hỏi với , bên mình vừa nhận thông báo của bên thuế chuẩn bị xuống kiểm tra. Vậy mọi người có kinh nghiệm thanh tra rồi chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với. Lần đầu tiên em tiếp đoàn thanh tra nên em bối rối và sợ lắm.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *